Artis Kuprišs

ImperioEstate valdes priekšsēdētājs

iConcept ir lielisks biznesa partneris mūsu kompānijai! Mūsdienās ir svarīgi, kā kompānija izskatās publiskajā interneta telpā un kā ar mājaslapas un reklāmas palīdzību tiek uzlaboti kompānijas rezūltāti. iConcept komanda spēj ne tikai precīzi uztvert mūsu vēlmes, bet lieliski un operative tiek galā ar pakalpojuma apkalpošanu, pilnveidošanu un jaunu ideju ģenerēšanu. Paldies iConcept!